Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞰KHÁM
Hán

KHÁM- Số nét: 17 - Bộ: MỤC 目

ONカン
KUN瞰る みる
  • Nhìn, coi.
  • Nhìn xuống, cúi xuống mà dòm.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐIỂU KHÁM ĐỒ hình toàn cảnh nhìn từ trên xuống; toàn cảnh nhìn từ trên xuống
ĐIỂU KHÁM toàn cảnh nhìn từ trên xuống