Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞭LIỆU
Hán

LIỆU- Số nét: 17 - Bộ: MỤC 目

ONリョウ
KUN あきらか
  • Mắt sáng, mắt trong sáng sủa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MINH LIỆU rõ ràng; sáng sủa;sự rõ ràng; sự sáng sủa