Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 眛MUỘI
Hán

MUỘI- Số nét: 10 - Bộ: MỤC 目

ONマイ, バイ
KUN眛い くらい
  • Mắt mờ, mắt không có thần, mắt không được sáng.