Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 睚NHAI
Hán

NHAI- Số nét: 13 - Bộ: MỤC 目

ONガイ
KUN まなじり
  • Vẹ mắt.
  • Nhai xải 睚眥 nhìn một cách khinh bỉ, đưa mắt lườm.