Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞠SANH
Hán

SANH- Số nét: 16 - Bộ: MỤC 目

ONドウ, トウ
KUN瞠る みはる
  • Trông thẳng, nhìn thẳng. Sanh hồ kì hậu 瞠乎其後 theo đuổi không kịp chỉ trừng mắt mà trông.