Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞬THUẤN
Hán

THUẤN- Số nét: 18 - Bộ: MỤC 目

ONシュン
KUN瞬く またたく
  • Nháy mắt.
  • Thì giờ chóng quá gọi là thuấn. Như nhất thuấn 一瞬 một cái chớp mắt.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THUẤN GIAN chốc;chốc lát;chốc nhát;giây lát;giây phút;khoảnh khắc;nháy mắt;phút chốc;trong khoảnh khắc
THUẤN THỜI khoảnh khắc;trong chớp mắt
THUẤN KHẮC giây phút
THUẤN nhấp nháy
NHẤT THUẤN chốc nữa;một khoảnh khắc; khoảnh khắc