Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 睫TIỆP
Hán

TIỆP- Số nét: 13 - Bộ: MỤC 目

ONショウ
KUN まつげ
  • Lông my. Lông my liền ngay với mắt, vì thế nói những nơi rất gần là my tiệp 眉睫. Nhắm mắt ngủ yên là giao tiệp 交睫.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TIỆP MAO lông mi