Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 睛TÌNH
Hán

TÌNH- Số nét: 13 - Bộ: MỤC 目

ONセイ, ショウ
KUN ひとみ
  • Con ngươi, cái guồng tròn mà trong suốt ở trong mắt.