Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘢BAN
Hán

BAN- Số nét: 15 - Bộ: NẠCH 疒

ONハン
KUN きず
  • Sẹo.