Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疹CHẨN
Hán

CHẨN- Số nét: 10 - Bộ: NẠCH 疒

ONシン, チン
KUN はしか
  • Bệnh lên sởi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHÁT CHẨN Chứng phát ban;mụn
湿 THẤP CHẨN bệnh ghẻ lở;lở
HÃN CHẨN rôm sảy
MA CHẨN ban đỏ
MA CHẨN ban đỏ;bệnh lên sởi;bệnh sởi
PHONG CHẨN bệnh ban sởi;Rubella; bệnh sởi đức
PHÁT CHẨN mụn
匐行 BẶC HÀNH,HÀNG CHẨN Bệnh ecpet mảng tròn (y)
突発性発 ĐỘT PHÁT TÍNH,TÁNH PHÁT CHẨN bệnh lên sởi đột phát