Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痣CHÍ
Hán

CHÍ- Số nét: 12 - Bộ: NẠCH 疒

ON
KUN あざ
  ほくろ
  • Hạt cơm, ngoài da nổi lên các nốt đen hay đỏ gọi là chí.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHÍ vết chàm