Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘴CHƯỚNG
Hán

CHƯỚNG- Số nét: 16 - Bộ: NẠCH 疒

ONショウ
  • Khí độc (khí độc ở rừng núi).