Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疸ĐẢN
Hán

ĐẢN- Số nét: 10 - Bộ: NẠCH 疒

ONタン
  • Hoàng đản ?疸 bệnh vàng, mắt mặt đều vàng ủng, đi đái vàng đại tiện bế, mỏi mệt hay nằm là bệnh vàng, ăn rồi lại đói ngay là chứng vị đản 胃疸. Tất cả có năm chứng đản.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HOÀNG ĐẢN bệnh vàng da