Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疼ĐÔNG
Hán

ĐÔNG- Số nét: 10 - Bộ: NẠCH 疒

ONトウ
KUN疼く うずく
  疼む いたむ
  • Dau đớn.
  • Thương yêu lắm.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐÔNG THỐNG nhức óc;sự đau đớn