Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘉DŨ
Hán

DŨ- Số nét: 14 - Bộ: NẠCH 疒

ON
KUN瘉える いえる
  瘉す いやす
  • Càn bậy.
  • Khỏi bệnh.