Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疥GIỚI
Hán

GIỚI- Số nét: 09 - Bộ: NẠCH 疒

ONカイ
KUN はたけ
  • Ghẻ lở.
  • Cùng nghĩa với chữ giai ? sốt rét cách nhật.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
GIỚI TIỂN bệnh truyền nhiễm ngoài da;ghẻ lở;ghẻ ngứa