Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痳LÂM
Hán

LÂM- Số nét: 13 - Bộ: NẠCH 疒

ONリン
  • Bệnh lâm, cuống đái sưng loét, đi đái ra lẫn mủ mà buốt gọi là lâm, rất hay lây. Có khi kết thành đá ở bong bóng gọi là thạch lâm 石痳, đi đái ra máu gọi là huyết lâm 血痳, v.v.