Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痲MA
Hán

MA- Số nét: 13 - Bộ: NẠCH 疒

ONマ, バ
KUN痲れる しびれる
  • Ma chẩn 痲疹 chứng sởi.
  • Ma phong 痲風 chứng hủi. Cũng viết 痲瘋.
  • Ma tý 痲痺 tê buốt.
  • Tục gọi lên đậu rồi rỗ mặt là ma tử 痲子. Thường dùng như chữ lâm 麻.