Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痿NUY
Hán

NUY- Số nét: 13 - Bộ: NẠCH 疒

ON
KUN痿える なえる
  • Liệt, gân thịt mềm nhũn không cử động được gọi là nuy.