Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘟ÔN
Hán

ÔN- Số nét: 15 - Bộ: NẠCH 疒

ONオン
KUN えやみ
  • Bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm gọi là ôn.