Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疱PHÁO
Hán

PHÁO- Số nét: 10 - Bộ: NẠCH 疒

ONホウ
KUN もがさ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NÙNG PHÁO Mụn; nhọt
THỦY PHÁO SANG bệnh lên rạ; bệnh thủy đậu