Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘋PHONG
Hán

PHONG- Số nét: 14 - Bộ: NẠCH 疒

ONフウ
  • Bệnh đầu phong.
  • Diên rồ (bệnh thần kinh nặng).


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHONG ĐIÊN Sự điên