Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疝SÁN
Hán

SÁN- Số nét: 08 - Bộ: NẠCH 疒

ONセン, サン
  • Chứng sán, phàm nhân vật gì trở ngại, làm cho gân thịt co rút luôn luôn rồi phát ra đau đớn dữ đều gọi là sán. Chứng sa đì cũng gọi là sán.