Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疽THƯ
Hán

THƯ- Số nét: 10 - Bộ: NẠCH 疒

ONソ, ショ
KUN かさ
  • Ung thư 癰疽 nhọt, nhọt sưng đỏ là ung 癰, không sưng đỏ là thư 疽.