Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘠TÍCH
Hán

TÍCH- Số nét: 15 - Bộ: NẠCH 疒

ONセキ, ジャク
KUN瘠る やせる
  • Gầy.
  • Dất xấu.
  • Hại.