Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瘁TỤY
Hán

TỤY- Số nét: 13 - Bộ: NẠCH 疒

ONスイ
KUN瘁れる つかれる
  • Ốm, nhọc mệt.