Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 死TỬ
Hán

TỬ- Số nét: 06 - Bộ: NGẠT 歹

ON
KUN死ぬ しぬ
  死に- しに-
  • Chết.
  • Cái gì không hoạt động đều gọi là "tử".
  • Tắt, vạc, như "tử hôi phục nhiên" 死灰復然 tro vạc lại cháy, sự gì đã tuyệt vọng rồi gọi là "tử tâm tháp địa" 死心?地.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TỬ NHÂN người chết
TỬ GIẢ người chết
亡通知 TỬ VONG THÔNG TRI phát tang
TỬ TỘI tử tội
亡者 TỬ VONG GIẢ người bị chết; người tử vong
火山 TỬ HỎA SƠN núi lửa đã tắt
亡時給付 TỬ VONG THỜI CẤP PHÓ Tiền tử tuất
TỬ HẬU sau khi chết; sau cái chết
亡届 TỬ VONG GIỚI giấy khai tử;khai tử
TỬ ĐỊA tử địa
亡する TỬ VONG mất; chết; tử vong
TỬ NHÂN nguyên nhân cái chết
TỬ VONG sự tử vong; chết
TỬ KHỨ,KHỦ cái chết
ぬほどいじめる TỬ bức tử
TỬ BIỆT tử chiến
TỬ chết;đi đời;lâm chung;mệnh hệ;qua đời;xuống lỗ
刑囚 TỬ HÌNH TÙ việc phạm tội tử hình; phạm tội tử hình
刑にする TỬ HÌNH hành hình;hành quyết;khai đao
TỬ HÌNH sự tử hình; tử hình
傷者 TỬ THƯƠNG GIẢ người bị tử thương
体発掘 TỬ THỂ PHÁT QUẬT bốc mả;bốc mộ
体案置所 TỬ THỂ ÁN TRỊ SỞ nhà xác
体を掘り出す TỬ THỂ QUẬT XUẤT khai quật
TỬ NGỮ lời nói của người chết
TỬ THỂ hình hài;thây ma;thi hài;thi thể;tử thi;xác;xác chết
TẤT TỬ quyết tâm; liều lĩnh; quyết tử
CƠ TỬ sự chết đói; nạn chết đói
TẤT TỬ quyết tâm;sự quyết tâm
ĐẢO TỬ cái chết đầu đường xó chợ
ĐỐN TỬ sự đột tử
する BỆNH,BỊNH TỬ chết vì bệnh
ĐỒ TỬ cái chết vô nghĩa; cái chết vô ích
BỆNH,BỊNH TỬ cái chết vì bệnh tật;chết bệnh
の問題 SINH TỬ VẤN ĐỀ vấn đề sống chết
BẤT TỬ THÂN người bất khuất; người bất tử;thân thể rất khỏe; bất tử; bất diệt; sống mãi
SINH TỬ sống chết;sự sinh tử; cuộc sống và cái chết
する TRỤY TỬ chết do rơi từ trên cao
BẤT TỬ bất tử
THIÊU TỬ chết thiêu
TRỤY TỬ cái chết do rơi từ trên cao
にする NHƯỢC TỬ chết trẻ; chết sớm
NỊCH,NIỆU TỬ GIẢ người chết đuối
TỨC TỬ sự chết ngay lập tức
NHƯỢC TỬ sự chết trẻ; sự chết yểu
NỊCH,NIỆU TỬ THỂ xác chết đuối
半生 BÁN TỬ BÁN SINH chết dở sống dở
TRI TỬ LƯỢNG liều lượng gây chết người
NỊCH,NIỆU TỬ chết đuối;sự chết đuối
KIỂM TỬ sự khám nghiệm; sự khám nghiệm tử thi; khám nghiệm tử thi
半生 BÁN TỬ BÁN SINH bán sống bán chết;chết dở sống dở;nửa sống nửa chết
QUYẾT TỬ cảm tử
KHÔ TỬ sự khô héo; sự chết khô (cây); khô héo; chết khô
ĐÔNG TỬ GIẢ người chết cóng; kẻ chết cóng
NÃO TỬ sự chết não
QUYẾT TỬ quyết tử
CHIẾN TỬ chết trong khi đang làm nhiệm vụ; sự tử chiến;tử trận
する ĐÔNG TỬ chết cứng vì lạnh
LÃO TỬ chết già
THỦY TỬ sự chết đuối; chết đuối
THẢM TỬ sự chết thảm; cái chết thảm thương; chết thảm thương
ĐÔNG TỬ chết rét;sự chết cứng vì lạnh
する ẢI TỬ thắt cổ
する TUẪN TỬ bỏ mạng;bỏ mình
LUYẾN TỬ cái chết vì tình yêu
する TUẪN TỬ tuẫn tiết
する CẤP TỬ bạo tử
NGẠ TỬ chết đói;sự chết đói
TUẪN TỬ sự tuẫn tiết; tuẫn tiết
NGẠ TỬ sự chết đói; nạn chết đói
相対 TƯƠNG,TƯỚNG ĐỐI TỬ việc cùng nhau tự tử; việc tự tử của những đôi yêu nhau; cùng nhau tự sát
乳児亡率 NHŨ NHI TỬ VONG XUẤT Tỉ lệ tử vong ở trẻ em
安楽 AN,YÊN NHẠC,LẠC TỬ chết nhẹ nhàng; chết êm ái; ra đi nhẹ nhàng
中毒 TRUNG ĐỘC TỬ cái chết do đầu độc
討ちにする THẢO TỬ hy sinh; chết trong chiến trận
討ち THẢO TỬ sự hy sinh; sự chết trong chiến trận
ひん TỬ sắp chết; gần chết
腹上 PHÚC,PHỤC THƯỢNG TỬ sự chết khi đang giao hợp
凍え ĐÔNG TỬ chết rét
凍えにする ĐÔNG TỬ chết cóng
窒息 TRẤT TỨC TỬ sự chết ngạt
凍え ĐÔNG TỬ sự chết cóng
突然 ĐỘT NHIÊN TỬ cái chết đột tử
冤罪でんだ霊 OAN TỘI TỬ LINH oan hồn
非業の PHI NGHIỆP TỬ cái chết không tự nhiên; cái chết bất bình thường
野垂れ DÃ THÙY TỬ chết đầu đường xó chợ; chết đường chết chợ
妊産婦 NHÂM SẢN PHỤ TỬ VONG tử vong người mẹ
急に毒する CẤP ĐỘC TỬ ngộ độc
節義のため TIẾT NGHĨA TỬ tử tiết