Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 甎CHUYÊN
Hán

CHUYÊN- Số nét: 16 - Bộ: NGÕA 瓦

ONセン
KUN しきがわら
  かわら
  • Gạch đã nung chín.