Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 甑TẮNG
Hán

TẮNG- Số nét: 16 - Bộ: NGÕA 瓦

ONソウ, ショウ
KUN こしき
  • Cái siêu sành, cái nồi đất.