Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 甃TRỨU
Hán

TRỨU- Số nét: 14 - Bộ: NGÕA 瓦

ONシュウ
KUN しきがわら
  いしだたみ
  • Cái thành giếng.
  • Chạm trổ, dùng gạch đá xây như vằn hoa cũng gọi là trứu 甃.