Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑛ANH
Hán

ANH- Số nét: 12 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONエイ
KUN ヨウ
  あき
  あきら
  てる
 
  • Ánh sáng ngọc.
  • Ngọc sáng suốt bên nọ sang bên kia.