Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 琶BÀ
Hán

BÀ- Số nét: 12 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONハ, ベ, ワ
  • Xem tì bà 琵琶.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TỲ BÀ Biwa; cái đàn luýt nhật