Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 斑BAN
Hán

BAN- Số nét: 12 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONハン
KUN
  まだら
 
  • Lang lổ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BAN ĐIỂM chấm nhỏ; đốm nhỏ;đốm;vết dơ
BAN vết đốm; vết lốm đốm
HỔ BAN Sọc vằn vện; sọc da hổ
VŨ BAN VĂN muỗi mang sốt rét