Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑚HÔ,HỒ
Hán

HÔ,HỒ- Số nét: 13 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONコ, ゴ
  • San hô 珊瑚 một thứ động vật nhỏ ở trong bể kết lại, hình như cành cây, đẹp như ngọc, dùng làm chỏm mũ rất quý.
  • Một âm là hồ. Cái hồ, một thứ bát đĩa đựng xôi để cúng tế.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
SAN HÔ,HỒ TIỀU bãi san hô;đá san hô
SAN HÔ,HỒ san hô