Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 琥HỔ
Hán

HỔ- Số nét: 12 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
  • Chạm đục hòn ngọc ra hình con hổ, ngày xưa dùng để cúng tế.
  • Hổ phách 琥珀 hổ phách.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
珀色 HỔ PHÁCH SẮC màu hổ phách
HỔ PHÁCH Hổ phách