Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珪KHUÊ
Hán

KHUÊ- Số nét: 10 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONケイ
KUN たま
  • Chữ khuê 圭 ngày xưa.