Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珞LẠC
Hán

LẠC- Số nét: 10 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONラク
  • Anh lạc 瓔珞 chuỗi ngọc, lấy ngọc châu xâu từng chuỗi đeo vào cổ cho đẹp gọi là anh lạc.