Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 玲LINH
Hán

LINH- Số nét: 09 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONレイ
KUN たま
  あきら
  あき
  りょう
 
  • Linh lung 玲瓏 tiếng ngọc kêu.
  • Bóng lộn, đồ gì làm khéo léo gọi là linh lung.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
八面 BÁT DIỆN LINH LUNG sự hoàn hảo tuyệt vời