Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 琉LƯU
Hán

LƯU- Số nét: 11 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONリュウ, ル
  • Lưu ly 琉璃 một thứ ngọc quý ở Tây vực.