Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 璃LY
Hán

LY- Số nét: 14 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
KUN あき
  • Lưu ly 琉璃 một thứ ngọc quý ở Tây vực.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHA LY pha lê