Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑁MẠO,MỘI
Hán

MẠO,MỘI- Số nét: 13 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONマイ, バイ, ボウ, モウ
  • Ngọc mạo, vua thiên tử cầm để hội họp chư hầu.
  • Một âm là mội. Dại mội 玳瑁 con đồi mồi.