Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑙NÃO
Hán

NÃO- Số nét: 13 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONノウ
  • Mã não 瑪瑙 một chất báu lấy ở mỏ ra, dùng làm đồ trang sức đẹp.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MÃ NÃO mã não