Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珥NHỊ
Hán

NHỊ- Số nét: 10 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
KUN みみだま
  • Vòng đeo tai.
  • Cắm cái gì ở trên mũ ở kẽ tai cũng gọi là nhị. Như các quan hầu vua nhà Hán bên mũ đều cắm đuôi con điêu để làm đồ trang sức gọi là điêu nhị 貂珥. Các quan ngự sử thường giắt bút vào mái tai để tiện ghi chép gọi là nhị bút 珥筆, v.v.