Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 玻PHA
Hán

PHA- Số nét: 09 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
  • Pha lê 玻璃 ngọc pha lê, thứ thủy tinh lọc trong cũng gọi là pha lê.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHA LY pha lê