Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珀PHÁCH
Hán

PHÁCH- Số nét: 09 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONハク
  • Hổ phách 琥珀 hổ phách.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỔ PHÁCH SẮC màu hổ phách
HỔ PHÁCH Hổ phách