Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑞THỤY
Hán

THỤY- Số nét: 13 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONズイ, スイ
KUN みず-
  しるし
  たま
 
  みつ
  • Tên chung của ngọc khuê ngọc bích, đời xưa dùng làm dấu hiệu cho nên gọi là thụy.
  • Tường thụy 祥瑞 điềm tốt lành.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
々しい THỤY trẻ trung và sôi nổi