Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詔CHIẾU
Hán

CHIẾU- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ONショウ
KUN みことのり
  さとし
  のり
  • Ban bảo, dẫn bảo. Ngày xưa người trên bảo kẻ dưới là chiếu, từ nhà Tần nhà Hán trở xuống thì chỉ vua được dùng thôi, như chiếu thư 詔書 tờ chiếu, ân chiếu 恩詔 xuống chiếu ra ơn cho, v. v.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHIẾU THƯ chiếu chỉ; văn bản biểu thị ý chí của thiên hoàng
CHIẾU SẮC chiếu chỉ; văn bản biểu thị ý chí của thiên hoàng
CHIẾU chiếu chỉ; mệnh lệnh của thiên hoàng
ĐẠI CHIẾU công bố chính thức của hoàng đế; sắc lệnh chính thức của hoàng đế