Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 訌HỒNG
Hán

HỒNG- Số nét: 10 - Bộ: NGÔN 言

ONコウ
  • Tan lở. Cùng tranh dành lẫn nhau gọi là nội hồng 內訌.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NỘI HỒNG Bất hòa nội bộ; xung đột nội bộ