Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詼KHÔI
Hán

KHÔI- Số nét: 13 - Bộ: NGÔN 言

ONカイ
KUN たわむれ
  • Đùa bỡn. Nói pha trò cho người ta nghe phải bật cười gọi là khôi hài 詼諧.