Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詮THUYÊN
Hán

THUYÊN- Số nét: 13 - Bộ: NGÔN 言

ONセン
KUN詮ずる せんずる
  かい
  詮らか あきらか
  あき
  • Dủ, giải thích kỹ càng, nói đủ cả sự lẽ gọi là thuyên. Như thuyên giải 詮解 giải rõ nghĩa lý, lại như phân tích những lẽ khó khăn mà tìm tới nghĩa nhất định gọi là chân thuyên 真詮 chân lý của mọi sự, sự thật.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
議貨物 THUYÊN NGHỊ HÓA VẬT hàng bị ghi chú